Breaking News

All ganpati aarti collection 2012

|| shri ganpatichi aarti ||
Sukhkarta dukhharta varta vighnachi I
Nurvi purvi prem kripa jayachi I
Sarvangi sundar uti shendurachi I
Kanthi zalke mal mukta- phalachi II 1 II
Jaya dev jaya dev jaya mangal murti I
Darshanmatre mankamana purti I
Ratnakhachit fara tuj gaurikumra I
Chandanachi uti kumkumkeshara I
Hirejadit mugut Shobhato bara I
Runzunati nupure charni ghagaria II 2 II
Lambodar Pitambar phadi varvandana I
Saral sond vakratunda trinayan I
Das ramacha vat pahe sadana I
Sankti pavave Nirvani Rakshave survarvandana II 3 II
Jaya dev jaya dev jaya mangal murti I
Darshanmatre mankamana purti II Darshan.II

Shendur lal chadhayo
Shendur lal chadhayo achchha gajmukhko ||
Dondil lal biraje sut gauriharko ||

Hath liye gudladdu sai survarko ||
Mahima kahe na jay lagat hoo padko || 1 ||

Jai jai shri ganraj vidhyasukhdata ||
Dhanya tumara darshan mera man ramata ||

Bhavbhagat se koi sharanagat ave ||
Santat santat sabhi bharpur pave ||

Aise tumMaharaj moko ati bhave ||
Gosavinandan nishidin gun gave || 3 ||

Jai jai shri ganraj vidhyasukhdata ||
Dhanya tumara darshan mera man ramata ||


Ghalin lotangan vandin charan

Ghalin lotangan vandin charan || Dolyani pahin rup tujhe || Deva Preme alingan anande pujin || Bhave ovaleen mhane nama || 1 || Twamev mata cha Pita twamev || Twamev bandhusch sakha twamev || Twamev Vidhya dravinam twamev || Twamev sarwam mam dev dev || 2 || Kayena vacha manasendriyenva || Buddhayatmna va prakrutiswabhavat || Karomi yadhyat sakalam parasmai || Narayanayeti samarpayami || 3 || Achyutam keshavam ramnarayanam || krushanadamodaram vasudevam bhaje || Shridharam Madhavam gopikavallabham || Janaki nayakam ramchandra bhaje || 4 || Hare ram hare ram ram ram hare hare || Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare || Hare ram hare ram ram ram hare hare || Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare ||

|| Mantrapushpanjali ||
ॐ | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् | ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः || 1 || ॐ | राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे | स मे कामान्कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु | कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः || 2 || ॐ स्वस्ति| साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिति || 3 || तदप्येषः श्लोको ऽभिगीतो | मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे | आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति || 4 ||

No comments